Om FXI

"FXI använder den senaste forskningen inom artificiell intelligens och statistik för att optimera algoritmiska handelsstrategier."

Om FXI

FXI arbetar med egen förvaltning kombinerat med förvaltning och rådgivning till kvalificerade investerare. Bolaget är registrerat hos finansinspektionen.

Handeln sker med den egna handelsplattformen, Genova FX™, som baseras på statistiska modeller för att åstadkomma en lönsam riskjusterad avkastning. Till skillnad mot traditionell aktiv förvaltning baseras handeln på statistiska analysmetoder optimerade med artificiell intelligens, vilket innebär att organisation och arbetsmetoder väsentligen skiljer sig från traditionella förvaltningsorganisationer. All forskning och utveckling sker i Sverige av välutbildade specialister med unik kompetens inom sina respektive arbetsområden.


Styrelse och ledning

Lars Eriksson, VD och styrelseledamot, född 1969, upphovsman till Genova FX, är teknologie licentiat, entreprenör och före detta forskare. Lars Eriksson har sedan 2008 arbetat med utveckling av de system som används för algoritmhandeln och är upphovsmannen till handelsplattformen Genova FX™.

Lars Eriksson har inledningsvis en Master of Computer Science från Lund Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Därefter erhöll han en licentiatexamen inom området adaptiva statistiska modeller som använder artificiell intelligens och genetiska algoritmer för mönsterigenkänning för att skapa dataprocesser som efterliknar den inlärningen som sker i en mänsklig hjärna. I sin roll som vetenskapsman publicerade Lars Eriksson ett antal verk inom mönsterigenkänning. Han har hållit föreläsningar och seminarier på flera kontinenter och var den främsta uppfinnare av den algoritm som används i "Artificial Hand Project" vid Lunds universitet.

Lars Eriksson har vidare varit medgrundare i e-handelsbolaget Incordia och av online-plattformen Printlife. Eriksson har vidare arbetat som tillförordnad VD på Trademax och konsulterats för uppdrag inom företagsekonomi och företagsstyrning. Lars Eriksson har erfarenhet av att hantera finansrelaterade forsknings- och utvecklingsprojekt och djup kunskap om ekonomi, statistik och finansiell modellering.

Carl-Henrik Nilsson, styrelseledamot, född 1961, är teknologie doktor och universitetslektor i företagsekonomi samt delägare i Kunskapspartner i Lund AB. Carl-Henric arbetar främst med frågor som har att göra med strategi, teknologiutveckling och verksamhetsstyrning och har författat ett stort antal vetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter.

Johan Wiklund, Styrelseordförande, född 1951, advokat och delägare i Advokatbolaget Wiklund Gustavii, är grundare och medgrundare till bl.a. Volaris, Aqua Terrena, Leox och Carl von Linné Vattenfabrik samt Wiklund Fam. AB. Johan Wiklund har deltagit som styrelseledamot och rådgivare vid börsnoteringarna av Sigma, Obducat m.fl.

Eric Lindeen Head of Investor Relations, ansvarar för kontakten med professionella placerare i Genova Global Hedge Fund. Efter examen från Handelshögskolan i Stockholm har Eric jobbat med institutional sales på Morgan Stanley och UBS i London.

 

Senaste nyheterna

FXI lanserar hedgefonden Valor Global FX
2017-06-27 | Lars Eriksson

Den 14 augusti 2017 lanseras hedgefonden VALOR Global FX.

Delårsrapport 201701-201703
2017-04-12 | Lars Eriksson

Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 31 mars 2017.

Start av fond inom valutahandel
2017-03-16 | Lars Eriksson

Den 28 juni 2016 skrev FX International AB (publ) och Valor o.c.p., a.s. (Valor) [ ... ]

Copyright © 2017 FXI. Alla rättigheter reserverade.