Nyheter & Press

"FXI publicerar pressmeddelanden på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsida."

Utfall av nyemission med företrädesrätt PDF Skriv ut Skicka sidan

 

Den 31 oktober avslutades teckningstiden för FXI:s nyemission med företrädesrätt. Emissionen som uppgick till högst ca 13,2 MSEK tecknades till ca 7,3 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 55,73 %. Emissionen tillför FXI ca 7,3 MSEK varav kvittning uppgår till c:a 3,2 MSEK, innan avdrag för emissionskostnader som uppgår till c:a 300 tkr.

Av emissionsbeloppet om ca 13,2 MSEK tecknades 26,16 %, motsvarande 445 013 aktier, med stöd av teckningsrätter och 29,57 %, motsvarande 503 087 aktier, utan stöd av teckningsrätter.

Bolagets aktiekapital ökar med 237 025 kr från 850 644,25 kr till 1 087 669,25 kr genom utgivande av 948 100 nya aktier vilket ökar totala antalet aktier från 3 402 577 till 4 350 677. Beräknad likviddag för avräkningsnoter är den 11 november 2016 och handel med BTA sker tills dess emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Med anledning av att teckningsgraden blivit lägre än förväntat kan Lars Eriksson inte fullfölja sitt åtagande om att köpa 444 266 aktier utan erhållande av dispens från budplikt på bolaget. Med anledning av detta kommer resterande belopp, som uppgår till 28 000 aktier motsvarande 217 000 kr, att tecknas efter en extra bolagsstämma givet att dispens erhålls.

"Det känns bra att det finns  intresse för företaget och vill också välkomna alla nytillkomna aktieägare och tacka för visat förtroende " - Lars Eriksson, VD FXI.

Avsikten med emissionen är att merparten av likviden skulle användas som startkapital för vår planerade fond Genova Global FX. Med anledning av att emissionen inte blev fulltecknad kommer vi nu att intensifiera arbetet med att engagera potentiella investerare.

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut för emissionen.

Om FXI (publ)
Företaget fokuserar på algoritmstyrd handel inom valutamarknaden. Vi bedriver handel med egen tillgångsmassa, är aktiva rådgivare till ett planerat fondbolag, och bidrar med förvaltning till kvalificerade investerare.  FXI avser att investera sina egna medel i en planerad fond för att markera det gemensamma intresset mellan förvaltarna och övriga investerare. Inriktningen på förvaltningen är att med kvantitativa metoder uppnå riskjusterad långsiktig absolut avkastning oberoende av rådande marknadskonjunkturer.

Helsingborg den 2016-11-03

 

För ytterligare information vänligen kontakta:


Lars Eriksson, VD

Telefon: +46 (0)709 68 10 04 
E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

 

Senaste nyheterna

FXI lanserar hedgefonden Valor Global FX
2017-06-27 | Lars Eriksson

Den 14 augusti 2017 lanseras hedgefonden VALOR Global FX.

Delårsrapport 201701-201703
2017-04-12 | Lars Eriksson

Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 31 mars 2017.

Start av fond inom valutahandel
2017-03-16 | Lars Eriksson

Den 28 juni 2016 skrev FX International AB (publ) och Valor o.c.p., a.s. (Valor) [ ... ]

Copyright © 2017 FXI. Alla rättigheter reserverade.