Nyheter & Press

"FXI publicerar pressmeddelanden på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsida."

Delårsrapport 3 - 2016 PDF Skriv ut Skicka sidan

 

3 månader, januari 2016 - mars 2016

  • Rörelseresultat: -330 tkr (-72 tkr).
  • Finansiella intäkter och kostnader: -16 tkr (-19 tkr).
  • Resultat före skatt: -166 tkr (-91 tkr).
  • Vinst per aktie efter skatt:  -0,10 kr (-0,04 kr)

9 månader, juli 2015 - mars 2016

  • Rörelseresultat: -503 tkr (-10 tkr).
  • Finansiella intäkter och kostnader: -14 tkr (-8 tkr).
  • Resultat före skatt: -517 tkr (-18 tkr).
  • Vinst per aktie efter skatt:  -0,15 kr (-0,01 kr)

VD Kommentar

FX International har nu förvärvat handelsplattformen Genova FX vilken utgör basen för Bolagets verksamhet. I och med förvärvet äger FX International nu samtliga rättigheter till handelsplattformen vilket ökar Bolagets värde och trovärdighet på kapitalmarknaden.

Den 9 mars avslutades teckningstiden för FXI:s nyemission med företrädesrätt. Emissionen som uppgick till högst ca 2,3 MSEK tecknades till ca 7,0 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 298 %. Emissionen tillför FXI ca 2,3 MSEK före emissionskostnader.

Det känns bra att det finns så många aktieägare som delar styrelsens positiva syn på företaget och vi ser fram emot en spännande resa framöver. Det influtna beloppet gör det möjligt att bygga upp en försäljningsorganisation och påbörja bearbetningen av potentiella investerare.

När marknaden för bolagets aktie stabiliserats avser vi också att återkomma med ytterligare en företrädesemission där pengarna främst skall användas för investering i fonden. Det är styrelsens avsikt att genomföra denna nyemission under 2016.

Det pågår initiala diskussioner med ett flertal investerare som har visat intresse för att bidra med kapital men det finns ännu inga insättningsgarantier.

 

Läs delårsrapporten i sin helhet här...

 

Senaste nyheterna

FXI lanserar hedgefonden Valor Global FX
2017-06-27 | Lars Eriksson

Den 14 augusti 2017 lanseras hedgefonden VALOR Global FX.

Delårsrapport 201701-201703
2017-04-12 | Lars Eriksson

Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 31 mars 2017.

Start av fond inom valutahandel
2017-03-16 | Lars Eriksson

Den 28 juni 2016 skrev FX International AB (publ) och Valor o.c.p., a.s. (Valor) [ ... ]

Copyright © 2017 FXI. Alla rättigheter reserverade.