Nyheter & Press

"FXI publicerar pressmeddelanden på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsida."

Erbjudande och anmälningssedlar inför emission PDF Skriv ut Skicka sidan

 

FXI har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna i FXI om cirka 2,3 mkr före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är garanterad till cirka 50 procent.

Teckningsperioden löper mellan 2016-02-24 – 2016-03-09.

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan 2016-02-24 – 2016-03-07. Teckningsrätter kan köpas av de som önskar delta i emissionen med företrädesrätt eller som vill öka sitt deltagande genom att köpa fler teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast 2016-03-09 eller säljas senast 2016-03-07 för att inte förfalla.

Handel i betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer äga rum på Aktietorget från och med 2016-02-24 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp

2 339 271 SEK

Företrädesrätt

Rätt att teckna sig för aktier skall med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) teckningsrätt skall erhållas för tre (3) befintliga aktier. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

Teckningskurs

2,75 SEK per aktie

Bolagsvärde före Erbjudandet

Cirka 7,0 MSEK (2 551 933 aktier x 2,75 SEK per aktie)

Exempel

En aktieägare som innehar 1 000 aktier på avstämningsdagen erhåller 333 teckningsrätter. Dessa ger rätt att teckna 333 nya aktier á 2,75 SEK per aktie, dvs. mot en total likvid om 915,75 SEK

Avstämningsdag

22 februari 2016

Teckningsperiod

24 februari – 9 mars 2016

Teckning utan företrädesrätt

Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter kan göras under teckningsperioden. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna

 

Anmälan och erbjudande i helhet

Memorandum: Klicka här...
Broschyr: Klicka här...
Anmälningssedel med företrädesrätt: Klicka här...
Anmälan för teckning utan företrädesrätt: Klicka här...

 

Anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Mangold Fondkommission AB
Emissioner: FX International AB
Box 55 691
102 15 STOCKHOLM
E-Mail: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

Helsingborg den 2016-02-23

 

För ytterligare information vänligen kontakta:


Lars Eriksson, VD

Telefon: +46 (0)709 68 10 04 
E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

Senaste nyheterna

FXI lanserar hedgefonden Valor Global FX
2017-06-27 | Lars Eriksson

Den 14 augusti 2017 lanseras hedgefonden VALOR Global FX.

Delårsrapport 201701-201703
2017-04-12 | Lars Eriksson

Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 31 mars 2017.

Start av fond inom valutahandel
2017-03-16 | Lars Eriksson

Den 28 juni 2016 skrev FX International AB (publ) och Valor o.c.p., a.s. (Valor) [ ... ]

Copyright © 2017 FXI. Alla rättigheter reserverade.