News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and Spotlight Stockmarket websites."

Delårsrapport 201701-201703 PDF Print E-mail

 

3 månader, januari - mars 2017

  • Nettoresultat av valutahandel:  -1,99% (0,00 %)
  • Rörelseresultat: -639 tkr (-330 tkr)
  • Finansiella intäkter och kostnader: -24 tkr (-16 tkr)
  • Resultat före skatt: -663 tkr (-166 tkr)
  • Vinst per aktie efter skatt: -0,15 kr, (-0,10 kr)

9 månader, juli - mars 2017

  • Nettoresultat av valutahandel:  4,44 % (11,00 %)
  • Rörelseresultat: -1 400 tkr (-509 tkr)
  • Finansiella intäkter och kostnader: -211 tkr (-9 tkr)
  • Resultat före skatt: -1 611 tkr (-518 tkr)
  • Vinst per aktie efter skatt: -0,37 kr, (-0,15 kr)

VD Kommentar

FXI arbetar vidare med att lansera två fonder inom valutahandel. En fondstruktur är en väsentlig förutsättning för att attrahera kapital från kvalificerade investerare.

Den första fonden avsågs att lanseras under januari 2017 men har blivit försenad. Anledningen till förseningen är att det har tagit längre tid än väntat att få fondens bankkonton öppnade hos banken. Efter det senaste kvartalet har kontona blivit öppnade. Nu återstår det en sista juridisk genomgång av fonddokumenten hos alla parter innan insättning av initialt kapital samt lanseringen kan ske.

Under det senaste kvartalet har vi fortsatt marknadsföra vår andra fond; Genova Global Hedge, för institutionella investerare. Vi har fått bra respons och det finns ett bra intresse för investeringar i fonden när den väl är lanserad. Utmaningen är att hitta investerare som kan bidra med det initiala kapitalet som gör att vi kan lansera fonden. Vi för i dagsläget förhandlingar med ett flertal potentiella investerare som har juridiskt mandat att investera direkt i starten.

När fonderna är lanserade kommer FXI, via samarbetspartnern Coppin Collings, få tillgång till ett nordamerikanskt återförsäljarnät för marknadsföring av fonderna mot institutionella investerare vid sidan om den befintliga försäljningsorganisationen.

Det har tagit längre tid än väntat med att få igång fonderna men potentialen är stor och vi ser fram emot att kunna ge mer positiva besked de närmsta månaderna.

Marknaden

2017 blir ett spännande år för FXI. Vi har sedan december regelbundet träffat institutionella investerare som visat ett starkt intresse för investeringar i Genova Global Hedge Fund. Andra hedgefonder har sedan 2015 kämpat med att leverera positiv avkastning medan FXI har presterat en årlig avkastning på över 7% med en volatilitet på 3,5%.

Svårigheten att hitta pålitliga hedgefonder har resulterat i restriktioner hos institutionerna att investera i nya hedgefonder. FXI har däremot lång erfarenhet av förvaltning och ett flertal institutioner är intresserade av att investera efter två till sex månader från lanseringen av Genova Global Hedge Fund.

Vi förhandlar nu med mindre och mer flexibla investerare och ser fram emot att presentera lanseringen av Genova Global Hedge Fund inom kort. Vår målsättning är fortfarande att efter fondens lansering förvalta 100MSEK inom 6 månader och 1 000 MSEK inom 12 månader.

När fonderna lanseras kommer vi att kunna erbjuda ett komplement till kapitalmarknadens aktörer. FXI ser en lovande marknad för resning av kapital i en miljö där institutionella investerare gör betydande förändringar i portföljallokeringar till förmån för alternativa investeringar. Vi vet att det finns ett stort intresse för alternativa förvaltningsformer inom valutamarknaden, speciellt under tider när många traditionella tillgångsslag såsom aktier anses vara högt värderade mot bakgrund av bl.a. negativ ränta och stora politiska risker.

FXI erbjuder en attraktiv lösning för investerare som söker stabil och diversifierad avkastning. Genova FX™ är en av de främsta handelsplattformarna för valutahandel och bygger på den senaste kunskapen inom algoritmer och artificiell intelligens. Resultaten av vår handel har skapat god och stabil avkastning med låg korrelation mot jämförelseindex medrisknivåer som lämpar sig väl för optimering av stora diversifierade portföljer.

Handelsresultat

För den senaste niomånadersperioden uppgick nettoresultatet av valutahandeln till 4,44 % av förvaltat kapital. Nettoresultatet av valutahandeln under perioden 1 juli 2010 till och med den 31mars 2017 är en uppgång med 317,64%. NAV kursen den 31 mars 2017 uppgick till 417,64 och beräknas som indexerad resultat av handeln under perioden.

Bolagets och externa experters bedömning är att valutahandeln fungerar väl och tillhör en av de absolut bästa valutastrategierna som finns i Europa.

 

Läs delårsrapporten i sin helhet här...

 

Latest News

Idag inleds företrädesemissionen
2018-11-27 | Lars Eriksson

Idag inleds företrädesemissionen. Anmälningssedlar och memorandum finns för  [ ... ]

Today the rights issue is initiated
2018-11-27 | Lars Eriksson

Today the rights issue is initiated. Application forms and memoranda are availab [ ... ]

FXI deltar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november
2018-11-22 | Lars Eriksson

På Stora Aktiedagen i Stockholm den 26:e November kommer FX Internationals nye  [ ... ]

Copyright © 2019 FXI. All Rights Reserved.