News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and AktieTorget's websites."

Halvårsrapport 201607 - 201612 PDF Print E-mail

 

Oktober - december 2016

  • Nettoresultat av valutahandel:  3,87 % (5,90 %).
  • Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr).
  • Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11 tkr).
  • Resultat före skatt: -841 tkr (-94 tkr).

Juli - december 2016

  • Nettoresultat av valutahandel:  6,56 % (8,10 %).
  • Rörelseresultat: -759 tkr (-178 tkr).
  • Finansiella intäkter och kostnader: -189 tkr (7 tkr).
  • Resultat före skatt: -948 tkr (-171 tkr).

VD Kommentar

FXI arbetar vidare med att lansera två fonder inom valutahandel. En fondstruktur är en väsentlig förutsättning för att attrahera kapital från kvalificerade investerare.

Den första planerade fonden avsågs att lanseras den 2 januari 2017 men har blivit något försenad. Så fort vi slutfört den sista administrativa rutinerna kommer vi att lansera den, det beräknas till att ske under februari. Den kommer att heta Valor Global FX och kommer att lanseras med som lägst 3 MEUR i startkapital. Det finns avtalsförbindelser om att tillföra fonden ytterligare 7 MEUR senast i juni 2017.

Under november genomförde FXI en emission. Avsikten med emissionen var att merparten av likviden skulle användas som startkapital för vår planerade fond Genova Global FX. Utfallet av emissionen blev lägre än förväntat och enbart emissionslikviden räcker inte för att starta fonden. Vi arbetar nu intensivt för att marknadsföra fonden för kvalificerade investerare. Vi har nyligen öppnat ett mindre kontor i Stockholm där Eric Lindeen som är Head of Investor Relations arbetar med fokus på nordiska marknaden.

När fonderna är lanserade kommer FXI, via vår samarbetspartner Coppin Collings, få tillgång till ett nordamerikanskt återförsäljarnät för marknadsföring av fonderna mot institutionella investerare.

FXI går en spännande framtid till mötes. Det finns stor potential i de fonder som nu är startklara och det är nu dags för FXI att bli en aktör att räkna med på kapitalmarknaden.

 

Läs delårsrapporten i sin helhet här...

 

Latest News

Ny VD, Ole Helland
2018-10-02 | Lars Eriksson

Ole Helland ersätter nuvarande VD Per Ivar Solleid som tyvärr pga av akut sjuk [ ... ]

Årsredovisning 20170701-20180630
2018-09-26 | Lars Eriksson

Årsredovisning för perioden 2017-07-01 - 2018-06-30 från FX International AB  [ ... ]

Noteringsmemorandum i samband med återförelse till ordinarie lista
2018-08-22 | Lars Eriksson

Med anledning av Spotlights noteringskrav för återförelse till den ordinarie  [ ... ]

Copyright © 2018 FXI. All Rights Reserved.