News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and AktieTorget's websites."

Idag inleds företrädesemissionen PDF Print E-mail

 

Idag startar teckningsperioden i FX Internationals företrädesemission. Teckningsperioden sträcker sig fram till och med den 31 oktober 2016. Vid fullt tecknad emission tillförs bolaget cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgår till cirka 0,3 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag
  • Rätten att teckna i nyemissionen tillkommer i första hand bolagets aktieägare, som för varje aktie erhåller en teckningsrätt.
  • Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är 7,75 kronor per aktie.
  • Nyemissionen omfattar högst 1 701 288 aktier.
Tidsplan för emissionen
  • Teckningsperioden löper mellan 2016-10-17 – 2016-10-31.
  • Handel med teckningsrätter för teckning av aktier kommer att ske på AktieTorget under perioden den 17 oktober - 27 oktober 2016. Teckningsrätter kan köpas av de som önskar delta i emissionen med företrädesrätt eller som vill öka sitt deltagande genom att köpa fler teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast 2016-10-17 eller säljas senast 2016-10-27 för att inte förfalla.
  • Handel med betalda tecknade aktier "BTA" kommer att äga rum på AktieTorget från och med 2016-10-17 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering förväntas ske under andra halvan av november 2016.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på FX Internationals hemsida (www.fxi.se), på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se), samt på Mangolds hemsida (www.mangold.se).

 

Anmälan och erbjudande i helhet

Broschyr: Klicka här...
Memorandum:
Klicka här...
Anmälningssedel med företrädesrätt: Klicka här...
Anmälan för teckning utan företrädesrätt: Klicka här...

 

Anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Mangold Fondkommission AB
Emissioner: FX International AB
Box 55 691
102 15 STOCKHOLM
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Helsingborg den 2016-10-17

 

För ytterligare information vänligen kontakta:


Lars Eriksson, VD

Telefon: +46 (0)709 68 10 04 
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Latest News

Ny VD, Ole Helland
2018-10-02 | Lars Eriksson

Ole Helland ersätter nuvarande VD Per Ivar Solleid som tyvärr pga av akut sjuk [ ... ]

Årsredovisning 20170701-20180630
2018-09-26 | Lars Eriksson

Årsredovisning för perioden 2017-07-01 - 2018-06-30 från FX International AB  [ ... ]

Noteringsmemorandum i samband med återförelse till ordinarie lista
2018-08-22 | Lars Eriksson

Med anledning av Spotlights noteringskrav för återförelse till den ordinarie  [ ... ]

Copyright © 2018 FXI. All Rights Reserved.