News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and AktieTorget's websites."

Bokslutskommuniké 201507 - 201606 PDF Print E-mail

Juli 2015 - juni 2016

  • Resultat före skatt: -1 138 tkr.
  • Resultat per aktie före skatt: -0,33 kr.

April 2015 - juli 2015

  • Resultat före skatt: -621 tkr.
  • Resultat per aktie före skatt: -0,18 kr.

VD: s kommentar

Det gångna året har innehållit flera händelser som bidragit positivt till FXI:s verksamhet.

Under våren 2016 genomfördes en nyemission om 2 339 tkr som blev tecknad med 298 procent. Nyemissionen ökade FXI:s egna kapital med 1 884 kr efter emissionskostnader.

FXI  uppvisar för femte året i rad ett positivt nettoresultat för valutahandeln. Handelssystemet Genova FX som under året köptes av Genova AB kommer att användas vid lanseringen av en planerad fond riktad mot institutionella investerare. Under det senaste året har arbete skett för att få alla rättigheter på plats inför lanseringen på den globala marknaden. Våra aktieägare kommer att erbjudas att delta i resultatet av den planerade fonden genom att en del av startkapitalet för fonden tillförs med medel från en kommande nyemission.

FXI har under räkenskapsårets sista kvartal träffat avtal med Valor o.c.p., a.s. (Valor) som bedriver kapitalförvaltning i Bratislava, Slovakien. Valor, vars verksamhet är reglerad av National Bank of Slovakia, förvaltar i dag ca 500 MSEK. Avtalet innebär att FXI och Valor kommer att starta en fond riktad mot institutionella investerare. FXI tillhandahåller expertis och hanterar uppbyggnaden av fonden, och kompletterar därmed FXI:s erbjudande till marknaden. Ett initialt kapital på c:a 20 MSEK är i dagsläget inbetalt för att verifiera systemet samtidigt som fonden görs redo för lansering. För att stärka samarbetet mellan bolagen avser vi att ställa ut teckningsoptioner till VALOR som är villkorade av att ett fondkapital om minst 100 MSEK tillförs fonden. Lanseringsdatum är ännu inte bestämt men start beräknas ske inom några månader.

Läs Bokslutskommuniké i sin helhet här...

 

Helsingborg i augusti 2016

FX International AB (publ)

STYRELSEN

 

Latest News

Noteringsmemorandum i samband med återförelse till ordinarie lista
2018-08-22 | Lars Eriksson

Med anledning av Spotlights noteringskrav för återförelse till den ordinarie  [ ... ]

FXI åter på Spotlight stockmarkets ordinarie lista
2018-08-21 | Lars Eriksson

Spotlight har meddelat att FXI nu uppfyller alla noteringskrav och har återför [ ... ]

Kapitalet från FXI:s riktade nyemission har influtit
2018-08-17 | Lars Eriksson

FXI:s bolagsstämma beslutade den 12 juli 2018 bland annat att genomföra en rik [ ... ]

Copyright © 2018 FXI. All Rights Reserved.