News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and AktieTorget's websites."

FXI avtalar om start av valutafond PDF Print E-mail

 

FXI har träffat avtal med Valor o.c.p., a.s. (Valor) som bedriver kapitalförvaltning i Bratislava, Slovakien. Valor, vars verksamhet är reglerad av National Bank of Slovakia, förvaltar i dag ca 500 MSEK. Avtalet innebär att FXI och Valor startar en fond riktad mot institutionella investerare. FXI tillhandahåller expertis och hanterar uppbyggnaden av fonden, och kompletterar därmed FXI:s erbjudande till marknaden.

Valor har nu inbetalt ca 20 MSEK till ett testkonto. Testkontot avser att verifiera handelsrutinerna medan fondstrukturen skapas. När detta är klart kommer Valor att successivt öka kapitalet till ca 100 MSEK inom sex till nio månader. Därefter kommer sannolikt ytterligare kapital att tillskjutas från Valor. Fondstart beräknas ske inom sex månader. FXI kommer att agera som fondens Advisor. Parterna avser att gemensamt marknadsföra fonden till institutionella placerare med målet att uppnå ett fondkapital om minst 1 000 MSEK inom 24 månader.

Intäkterna för FXI kommer under verifieringsperioden att uppgå till ca 30-50 TSEK i månaden. Efter fondstart kommer FXI att erhålla 50 procent av intäkterna från förvaltningen vilket initialt ger en beräknad årlig intäkt till FXI om 3 - 5 MSEK. Med institutionellt kapital kommer FXI:s intäkter att öka väsentligt.

För att stärka samarbetet mellan bolagen kommer styrelsen föreslå bolagsstämman att FXI ställer ut teckningsoptioner till ett av Valor närstående bolag att via en nyemission teckna 18 procent av aktierna i FXI till priset 4 kr/aktie. Optionsrätten är villkorad av att den planerade fonden startats med ett fondkapital om minst 100 MSEK.

FXI:s vd Lars Eriksson: Samarbetet med Valor innebär en utveckling av FXI:s affärsmodell. Valor har bedrivit valutahandel under flera år och presterat bra resultat för sina klienter. Vi ser att de kontakter samarbetet skapar också ger bättre förutsättningar för start och utveckling av vår egen fond. Mot bakgrund av att valutamarknaden dagligen omsätter substantiella belopp och att Valor och FXI har olika handelsstrategier ser FXI att samarbetet kompletterar och stabiliserar FXI:s affärsmodell.

Helsingborg 2016-06-28

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

 

Lars Eriksson, VD

Telefon: +46 (0)709 68 10 04 
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Läs nyheten i sin helhet här...
Read news in full here...

 

Latest News

Ny VD, Ole Helland
2018-10-02 | Lars Eriksson

Ole Helland ersätter nuvarande VD Per Ivar Solleid som tyvärr pga av akut sjuk [ ... ]

Årsredovisning 20170701-20180630
2018-09-26 | Lars Eriksson

Årsredovisning för perioden 2017-07-01 - 2018-06-30 från FX International AB  [ ... ]

Noteringsmemorandum i samband med återförelse till ordinarie lista
2018-08-22 | Lars Eriksson

Med anledning av Spotlights noteringskrav för återförelse till den ordinarie  [ ... ]

Copyright © 2018 FXI. All Rights Reserved.