News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and AktieTorget's websites."

Delårsrapport 3 - 2016 PDF Print E-mail

 

3 månader, januari 2016 - mars 2016

  • Rörelseresultat: -330 tkr (-72 tkr).
  • Finansiella intäkter och kostnader: -16 tkr (-19 tkr).
  • Resultat före skatt: -166 tkr (-91 tkr).
  • Vinst per aktie efter skatt:  -0,10 kr (-0,04 kr)

9 månader, juli 2015 - mars 2016

  • Rörelseresultat: -503 tkr (-10 tkr).
  • Finansiella intäkter och kostnader: -14 tkr (-8 tkr).
  • Resultat före skatt: -517 tkr (-18 tkr).
  • Vinst per aktie efter skatt:  -0,15 kr (-0,01 kr)

VD Kommentar

FX International har nu förvärvat handelsplattformen Genova FX vilken utgör basen för Bolagets verksamhet. I och med förvärvet äger FX International nu samtliga rättigheter till handelsplattformen vilket ökar Bolagets värde och trovärdighet på kapitalmarknaden.

Den 9 mars avslutades teckningstiden för FXI:s nyemission med företrädesrätt. Emissionen som uppgick till högst ca 2,3 MSEK tecknades till ca 7,0 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 298 %. Emissionen tillför FXI ca 2,3 MSEK före emissionskostnader.

Det känns bra att det finns så många aktieägare som delar styrelsens positiva syn på företaget och vi ser fram emot en spännande resa framöver. Det influtna beloppet gör det möjligt att bygga upp en försäljningsorganisation och påbörja bearbetningen av potentiella investerare.

När marknaden för bolagets aktie stabiliserats avser vi också att återkomma med ytterligare en företrädesemission där pengarna främst skall användas för investering i fonden. Det är styrelsens avsikt att genomföra denna nyemission under 2016.

Det pågår initiala diskussioner med ett flertal investerare som har visat intresse för att bidra med kapital men det finns ännu inga insättningsgarantier.

 

Läs delårsrapporten i sin helhet här...

 

Latest News

Delårsrapport 2-2017/2018
2018-01-16 | Lars Eriksson

Delårsrapport för perioden 1 juli 2017 till 31 december 2017.

FXI has launched the Hedge fund Valor Global FX
2017-12-01 | Lars Eriksson

FXI can now announce that the hedge fund Valor Global FX has been launched.

Kommuniké från årsstämma
2017-10-27 | Lars Eriksson

Idag hölls årsstämma i FX International AB (publ). Nedan följer en sammanfat [ ... ]

Copyright © 2018 FXI. All Rights Reserved.