News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and AktieTorget's websites."

Delårsrapport 3 - 2016 PDF Print E-mail

 

3 månader, januari 2016 - mars 2016

  • Rörelseresultat: -330 tkr (-72 tkr).
  • Finansiella intäkter och kostnader: -16 tkr (-19 tkr).
  • Resultat före skatt: -166 tkr (-91 tkr).
  • Vinst per aktie efter skatt:  -0,10 kr (-0,04 kr)

9 månader, juli 2015 - mars 2016

  • Rörelseresultat: -503 tkr (-10 tkr).
  • Finansiella intäkter och kostnader: -14 tkr (-8 tkr).
  • Resultat före skatt: -517 tkr (-18 tkr).
  • Vinst per aktie efter skatt:  -0,15 kr (-0,01 kr)

VD Kommentar

FX International har nu förvärvat handelsplattformen Genova FX vilken utgör basen för Bolagets verksamhet. I och med förvärvet äger FX International nu samtliga rättigheter till handelsplattformen vilket ökar Bolagets värde och trovärdighet på kapitalmarknaden.

Den 9 mars avslutades teckningstiden för FXI:s nyemission med företrädesrätt. Emissionen som uppgick till högst ca 2,3 MSEK tecknades till ca 7,0 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 298 %. Emissionen tillför FXI ca 2,3 MSEK före emissionskostnader.

Det känns bra att det finns så många aktieägare som delar styrelsens positiva syn på företaget och vi ser fram emot en spännande resa framöver. Det influtna beloppet gör det möjligt att bygga upp en försäljningsorganisation och påbörja bearbetningen av potentiella investerare.

När marknaden för bolagets aktie stabiliserats avser vi också att återkomma med ytterligare en företrädesemission där pengarna främst skall användas för investering i fonden. Det är styrelsens avsikt att genomföra denna nyemission under 2016.

Det pågår initiala diskussioner med ett flertal investerare som har visat intresse för att bidra med kapital men det finns ännu inga insättningsgarantier.

 

Läs delårsrapporten i sin helhet här...

 

Latest News

Kallelse till extra bolagsstämma i FX International AB(publ)
2018-06-13 | Lars Eriksson

Aktieägarna i FX International AB (publ), 556797-0800, kallas härmed till extr [ ... ]

Uppsägning från Coppin Collings
2018-06-12 | Lars Eriksson

FXI har sedan tidigare avtal med Londonbaserade Coppin Collings vilka är invest [ ... ]

Styrelsens beslut om ny noteringsprövning
2018-06-11 | Lars Eriksson

Styrelse för FXI har nu tagit beslut om att medverka till ny noteringsprövning [ ... ]

Copyright © 2018 FXI. All Rights Reserved.