News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and AktieTorget's websites."

Emission tecknad till 298% PDF Print E-mail

Den 9 mars avslutades teckningstiden för FXI´s nyemission med företrädesrätt. Emissionen som uppgick till högst ca 2,3 MSEK tecknades till ca 7,0 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 298 %. Emissionen tillför FXI ca 2,3 MSEK före emissionskostnader som uppgår till c:a 0,3 MSEK.

Av emissionsbeloppet om ca 2,3 MSEK tecknades 97,9 %, motsvarande 833 190 aktier, med stöd av teckningsrätter och 2,1 %, motsvarande 17 454 aktier, utan stöd av teckningsrätter.

Bolagets aktiekapital ökar med 212 661 kr från 637 983,25 kr till 850 644,25 kr genom utgivande av 850 644 nya aktier vilket ökar totala antalet aktier från 2 551 933 till 3 402 577. Beräknad likviddag för avräkningsnoter är den 17 mars 2016 och handel med BTA sker tills dess emissionen registrerats hos Bolagsverket.

"Det känns bra att det finns så många aktieägare som delar styrelsens positiva syn på företaget och vi ser fram emot en spännande resa framöver. Vi vill också skicka en speciell hälsning till alla nytillkomna aktieägare för visat förtroende " - Lars Eriksson, VD FXI

Det influtna beloppet gör det möjligt att bygga upp en försäljningsorganisation till vår planerade fond och påbörja bearbetningen av potentiella investerare. När marknaden för bolagets aktie stabiliserats avser vi att återkomma med ytterligare en företrädesemission där pengarna främst skall användas för investering i fonden. Det är styrelsens avsikt att genomföra denna nyemission under 2016.

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut för emissionen.

Om FXI (publ)

Företaget fokuserar på algoritmstyrd handel inom valutamarknaden. Vi bedriver handel med egen tillgångsmassa, är aktiva rådgivare till ett planerat fondbolag, och bidrar med förvaltning till kvalificerade investerare.   FXI avser att investera sina egna medel i en planerad fond för att markera det gemensamma intresset mellan förvaltarna och övriga investerare. Inriktningen på förvaltningen är att med kvantitativa metoder uppnå riskjusterad långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer.

Helsingborg den 2016-03-14

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

 

Lars Eriksson, VD

Telefon: +46 (0)709 68 10 04 
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Detta pressmeddelande in sin helhet: Klicka här...

 

Latest News

Kallelse till extra bolagsstämma i FX International AB(publ)
2018-06-13 | Lars Eriksson

Aktieägarna i FX International AB (publ), 556797-0800, kallas härmed till extr [ ... ]

Uppsägning från Coppin Collings
2018-06-12 | Lars Eriksson

FXI har sedan tidigare avtal med Londonbaserade Coppin Collings vilka är invest [ ... ]

Styrelsens beslut om ny noteringsprövning
2018-06-11 | Lars Eriksson

Styrelse för FXI har nu tagit beslut om att medverka till ny noteringsprövning [ ... ]

Copyright © 2018 FXI. All Rights Reserved.