News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and AktieTorget's websites."

Erbjudande och anmälningssedlar inför emission PDF Print E-mail

 

FXI har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna i FXI om cirka 2,3 mkr före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är garanterad till cirka 50 procent.

Teckningsperioden löper mellan 2016-02-24 – 2016-03-09.

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan 2016-02-24 – 2016-03-07. Teckningsrätter kan köpas av de som önskar delta i emissionen med företrädesrätt eller som vill öka sitt deltagande genom att köpa fler teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast 2016-03-09 eller säljas senast 2016-03-07 för att inte förfalla.

Handel i betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer äga rum på Aktietorget från och med 2016-02-24 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp

2 339 271 SEK

Företrädesrätt

Rätt att teckna sig för aktier skall med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) teckningsrätt skall erhållas för tre (3) befintliga aktier. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

Teckningskurs

2,75 SEK per aktie

Bolagsvärde före Erbjudandet

Cirka 7,0 MSEK (2 551 933 aktier x 2,75 SEK per aktie)

Exempel

En aktieägare som innehar 1 000 aktier på avstämningsdagen erhåller 333 teckningsrätter. Dessa ger rätt att teckna 333 nya aktier á 2,75 SEK per aktie, dvs. mot en total likvid om 915,75 SEK

Avstämningsdag

22 februari 2016

Teckningsperiod

24 februari – 9 mars 2016

Teckning utan företrädesrätt

Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter kan göras under teckningsperioden. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna

 

Anmälan och erbjudande i helhet

Memorandum: Klicka här...
Broschyr: Klicka här...
Anmälningssedel med företrädesrätt: Klicka här...
Anmälan för teckning utan företrädesrätt: Klicka här...

 

Anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Mangold Fondkommission AB
Emissioner: FX International AB
Box 55 691
102 15 STOCKHOLM
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Helsingborg den 2016-02-23

 

För ytterligare information vänligen kontakta:


Lars Eriksson, VD

Telefon: +46 (0)709 68 10 04 
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Latest News

Delårsrapport 1-2017/2018
2017-10-17 | Lars Eriksson

Delårsrapport för perioden 1 juli 2017 till 30 september 2017.

Bokslutskommuniké 201607 - 201706
2017-08-31 | Lars Eriksson

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 juli 2016 till 30 juni 2017.

Angående lansering av Valor Global FX
2017-08-23 | Lars Eriksson

FXI har, som tidigare publicerats ett samarbete med Valor o.c.p., a.s. (Valor) o [ ... ]

Copyright © 2017 FXI. All Rights Reserved.