News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and Spotlight Stockmarket websites."

Idag inleds företrädesemissionen PDF Print E-mail

Idag startar teckningsperioden i FX Internationals företrädesemission. Emissionen är garanterad till c:a 86%.

Erbjudande i korthet

Teckningstiden: 27 november 2018 - 14 december 2018
Teckningskurs: 1,50 kronor per Unit

Unit = En (1) aktie på avstämningsdatum den 23 november berättigar innehavaren att teckna en (1) Unit. En (1) Unit ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie och en (1) option.

Vid fullt tecknad emission tillförs bolaget cirka 17 MSEK fördelat på 11 352 677 aktier.

ISIN-kod för enhet SE0011985019ISIN-kod för alternativ 1 SE0011985001
ISIN-kod för betald abonnemangsenhet SE0011985027
ISIN-kod för bolagets aktier SE0003787555
Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Anmälan och erbjudande i helhet

Broschyr: Klicka här...
Memorandum:
Klicka här...
Anmälan för teckning utan företrädesrätt: Klicka här...

Anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Partner Fondkommission AB
Emissioner: FX International AB
Lilla Nygatan 2
411 09 Gothenburg
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Helsingborg den 2016-11-27

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ole Helland, VD                                                        Johan Olsson, Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 793 37 67 91                                         Tel: +46 (0) 705 42 46 00
e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it                                          E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


FX international

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara index under denna tid.

 

Latest News

Idag inleds företrädesemissionen
2018-11-27 | Lars Eriksson

Idag inleds företrädesemissionen. Anmälningssedlar och memorandum finns för  [ ... ]

Today the rights issue is initiated
2018-11-27 | Lars Eriksson

Today the rights issue is initiated. Application forms and memoranda are availab [ ... ]

FXI deltar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november
2018-11-22 | Lars Eriksson

På Stora Aktiedagen i Stockholm den 26:e November kommer FX Internationals nye  [ ... ]

Copyright © 2019 FXI. All Rights Reserved.