News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and Spotlight Stockmarket websites."

Ny strategi och nya ägare ger nya förutsättningar PDF Print E-mail

Mycket har hänt efter bokslutet som baseras på juli-juni 17/18 och med den tidigare ledningen och styrelsen.

 • Kapital för omstart har tillkommit från en investerargrupp med drygt 10 erfarna investerare
 • Bolaget har således kapital för ca 1 år utan de nya förvaltningsintäkter som ligger i planen
 • De nya investerarna har dessutom optioner som skjuter till ytterligare ca 20 MSEK 2019
 • Bolaget ändrar försäljningsstrategi från ett Finansiellt institut till ett FinTech bolag
 • Ny VD, Ole Helland, med erfarenhet från finanssektorn tillträdde i oktober 2018
 • Ordförande i styrelsen byttes ut i oktober 2018, ny styrelseordförande är Johan Olsson
 • Ny styrelsemedlem valdes i oktober, Mårten Alden, med lång erfarenhet från finanssektorn
 • Investerargruppen utsåg i somras tre nya styrelseledamöter samtidigt som tidigare ledamöter bytts ut. De nya ledamöterna är;
  • Jonas Hagberg, IT strateg och Executive MBA med lång erfarenhet av digitalisering.
  • Hans Forsberg, Ekonom och affärsutvecklare med erfarenhet fr årets supergasell 17
  • Michal Kliman, Ägare till ett fond- och finansbolag i Slovakien


Nystarten och planerna för bolagets framtid beskrivs lite mer nedan för att förtydliga en ny bolagsorganisation och nytt fokus.Historiskt har FXI utgått från en artificiell intelligenslösning för handel i valuta skapad av ett matematiskt geni och grundare av bolaget som förfinat och justerat lösningen under många år med tusentals utvecklingstimmar även åratal innan bolaget ens grundades.Eftersom vi är ett publikt bolag finns historik på fonderna vilket bevisar att de fungerar och att de gör det bättre än marknaden i stort. Vi har en unik validerad produkt, och det finns verklig underbyggd statistik som inte är skapad i efterhand i en syntetisk miljö - resultaten bygger på realtids handel.Således är bolaget enligt investerargruppens bedömning klart undervärderat enbart baserad på att man inte lagt fokus på försäljning utan istället fokuserat på utveckling och förbättring av AI lösningen. 

Den nya styrelsen och ledningens uppdrag är att vända detta, arbeta upp ett strategiskt nätverk och ett fondkapital som kan växla upp och därmed generera en stadig avkastning.Bolagets inriktning har vidgats och man kan inom ramen för detta expandera dels mot annan liknande handel men också med andra finansiella-tjänster och produkter. 

De investerare som gick in i FXI under sommaren 2018 har förutom initial investeringen även optioner som motsvarar ytterligare tillskott om ca 20MSEK.Investerar gruppen är engagerade och tror på bolaget och avser att lyfta det enligt den plan som man satt och skapa en slimmad teknik driven organisation med minimala rörelsekostnader och fokus på digitaliserade lösningar. Man har tagit in personer med erfarenhet från finans- samt teksektorn redan och fortsatt kommer man arbeta vidare med sina kontaktnät för att skapa en organisation som motsvarar de mål man har för verksamheten. 

Lönsamhet ska uppnås inom ett till två år enligt plan och detaljerna kommer att presenteras löpande via Spotlight Stock Market och Cision.  

“Vi ser en stor potential i kapitalförvaltningsmarknaden. En marknad som genomgår en förändring från aktiv- til passivt styrda investeringar, Där FXI’s algoritmer’ kan ha en stor genomslagkraft i den pågående marknadsförändringen - från mänsklig styrning till artificiell intelligens. Vi har en produkt som på flertal områden kan skapa bättre förhållanden för kapitalförvaltaren på marknaden präglad av hård konkurrens, högre avkastningskrav och större grad av omkostnadsfokus.Vi erbjuder ett beprövat och driftsäkert alternativ, som de senaste 7 åren har presterat bättre än marknaden med 40%pt. och som har genererat avkastningar på valutamarknaden på nästan 100%”, säger Ole Helland VD på FX International AB

 

Helsingborg 2018-11-14

 

För ytterligare information kontakta

Ole Helland, VD                                                        Johan Olsson, Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 793 37 67 91                                         Tel: +46 (0) 705 42 46 00
e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it                                           E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


FX international

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara index under denna tid.

 

 

Latest News

Delårsrapport 201901-201903
2019-04-17 | Lars Eriksson

Delårsrapport för perioden 1 januari 2019 till 31 mars 2019.

Idag inleds företrädesemissionen
2018-11-27 | Lars Eriksson

Idag inleds företrädesemissionen. Anmälningssedlar och memorandum finns för  [ ... ]

Today the rights issue is initiated
2018-11-27 | Lars Eriksson

Today the rights issue is initiated. Application forms and memoranda are availab [ ... ]

Copyright © 2019 FXI. All Rights Reserved.