Årsredovisning 20170701-20180630 Print

Årsredovisning för perioden 2017-07-01 - 2018-06-30 från FX International AB finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.fxi.se. Årsredovisningen finns även bifogad till detta meddelande.

Bolaget har valt att göra en justering för bolagets räkenskapsår varvid vissa publicerade nedskrivningar genomförts jämfört med värdena i bokslutskommunikén (Se pressmeddelande 25 september) samt revisionsberättelsen som innehåller en anmärkning.

"Nu är revisionen från tidigare ledning avslutad och har inlett ett nytt spännande år med utveckling av FXI som bolag, samt nya strategier som vi snart kommer kunna presentera." säger VD, Per Ivar Sollied, FX International AB (publ.)

Helsingborg 2018-09-26

 

För ytterligare information kontakta

Per Ivar Sollied, VD

Tel: +46 (0) 708 14 28 28        
e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 708 14 28 28                                                   
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Läs nyheten i sin helhet här...
Årsredovisning för perioden 20170701 - 20180630 finns sin helhet här...
Revisorns yttrande finns här...