Noteringsmemorandum i samband med återförelse till ordinarie lista Print

Med anledning av Spotlights krav för återförande till den ordinarie listan har företaget tagit fram ett nytt noteringsmemorandum. I memorandumet beskrivs vart bolaget befinner sig idag med anledning av de förändringar som skett i organisation, styrelse och ledning. Vidare anges bakgrund och motiv till varför dessa förändringar har genomförts.

Noteringsmemorandumet finns för nedladdning på företagets IR- sida.

Helsingborg 2018-08-16

 

För ytterligare information kontakta

Per Ivar Sollied, VD

Tel: +46 (0) 708 14 28 28        
e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 708 14 28 28                                                   
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Läs nyheten i sin helhet här...
Noteringsmemorandum här...