News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and AktieTorget's websites."

Information till marknaden PDF Print E-mail

Som tidigare meddelats har FXI:s vd Lars Eriksson – mot sitt bestridande – dömts för insiderbrott. Domen kommer att överklagas. Domen gör att företaget inte uppfyller Aktietorgets krav för att vara noterade. En fortsatt notering förutsätter att han avgår som vd och styrelseledamot. FXI behöver enligt noteringskraven tillsätta två nya styrelseledamöter och ny VD. Företaget är också i behov av kapital för fortsatt drift.

Om inte en färdig lösning finns med styrelse och kapital senast den 1 juni 2018 kommer styrelsen ansöka om en avnotering av bolaget. Avsikten är då att fortsätta verksamheten som onoterat bolag. I så fall är det styrelsens förhoppning att i framtiden åter notera bolaget.

Företaget för i dagsläget ett flertal diskussioner som kan leda fram till en lösning som innebär att företaget kommer att kunna uppfylla noteringskraven men det finns ännu inga avtal eller överenskommelser.

Helsingborg 2018-04-25

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0)709 68 10 04     Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Läs nyheten i sin helhet här...

 

Latest News

Kapitalet från FXI:s riktade nyemission har influtit
2018-08-17 | Lars Eriksson

FXI:s bolagsstämma beslutade den 12 juli 2018 bland annat att genomföra en rik [ ... ]

FXI tillsätter ny VD
2018-08-17 | Lars Eriksson

FXI har träffat avtal med Per Ivar Sollied om att efterträda Lars Eriksson som [ ... ]

Beslut från Bolagsstämma
2018-07-13 | Lars Eriksson

Idag hölls bolagsstämma i FX International AB (publ). Samtliga beslut fattades [ ... ]

Copyright © 2018 FXI. All Rights Reserved.