News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and AktieTorget's websites."

Information till marknaden PDF Print E-mail

Som tidigare meddelats har FXI:s vd Lars Eriksson – mot sitt bestridande – dömts för insiderbrott. Domen kommer att överklagas. Domen gör att företaget inte uppfyller Aktietorgets krav för att vara noterade. En fortsatt notering förutsätter att han avgår som vd och styrelseledamot. FXI behöver enligt noteringskraven tillsätta två nya styrelseledamöter och ny VD. Företaget är också i behov av kapital för fortsatt drift.

Om inte en färdig lösning finns med styrelse och kapital senast den 1 juni 2018 kommer styrelsen ansöka om en avnotering av bolaget. Avsikten är då att fortsätta verksamheten som onoterat bolag. I så fall är det styrelsens förhoppning att i framtiden åter notera bolaget.

Företaget för i dagsläget ett flertal diskussioner som kan leda fram till en lösning som innebär att företaget kommer att kunna uppfylla noteringskraven men det finns ännu inga avtal eller överenskommelser.

Helsingborg 2018-04-25

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0)709 68 10 04     Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Läs nyheten i sin helhet här...

 

Latest News

Ny VD, Ole Helland
2018-10-02 | Lars Eriksson

Ole Helland ersätter nuvarande VD Per Ivar Solleid som tyvärr pga av akut sjuk [ ... ]

Årsredovisning 20170701-20180630
2018-09-26 | Lars Eriksson

Årsredovisning för perioden 2017-07-01 - 2018-06-30 från FX International AB  [ ... ]

Noteringsmemorandum i samband med återförelse till ordinarie lista
2018-08-22 | Lars Eriksson

Med anledning av Spotlights noteringskrav för återförelse till den ordinarie  [ ... ]

Copyright © 2018 FXI. All Rights Reserved.