News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and Spotlight Stockmarket websites."

Beslut från Spolight angående ny noteringsprövning PDF Print E-mail

Såsom tidigare meddelats har FXI erhållit erbjudande om kapitaltillskott om 3 mkr och att majoriteten av styrelseledamöterna i och med kapitaltillskottet ersätts med nya ledamöter (se pressmeddelande 2018-05-22). Erbjudandet är villkorat av Spotlight´s (tidigare Aktietorget) godkännande.

FXI har nu erhållit beslut från Spotlight att företaget behöver genomgå  ny noteringsprövning vilket bl a innebär  framtagande av ett noteringsmemorandum. Bakgrunden till beslutet är att Spolight anser att företagets verksamhet, organisation, eller andra förhållanden genomgår  väsentlig förändring.

En noteringsprövning tar normalt en till två månader. Vid ett negativt beslut kommer en diskussion med Spotlight om avnotering av bolaget att äga rum.

FXI:s nuvarande styrelse kommer att ta beslut i frågan om att genomföra nyprövning under de närmsta dagarna.

Helsingborg 2018-06-07

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0)709 68 10 04     Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Läs nyheten i sin helhet här...

 

Latest News

Idag inleds företrädesemissionen
2018-11-27 | Lars Eriksson

Idag inleds företrädesemissionen. Anmälningssedlar och memorandum finns för  [ ... ]

Today the rights issue is initiated
2018-11-27 | Lars Eriksson

Today the rights issue is initiated. Application forms and memoranda are availab [ ... ]

FXI deltar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november
2018-11-22 | Lars Eriksson

På Stora Aktiedagen i Stockholm den 26:e November kommer FX Internationals nye  [ ... ]

Copyright © 2019 FXI. All Rights Reserved.