News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and Spotlight Stockmarket websites."

Delårsrapport 1-2017/2018 PDF Print E-mail

3 månader, juli - september 2017

  • Nettoresultat av valutahandel:  3,32% (1,94 %)
  • Rörelseresultat: -835 tkr (-240 tkr)
  • Finansiella intäkter och kostnader: -15 tkr (-46 tkr)
  • Resultat före skatt: -835 tkr (-240 tkr)
  • Vinst per aktie efter skatt: -0,19 kr, (-0,06 kr)

VD Kommentar

FXI arbetar vidare med lanseringenav två fonder inom valutahandel. En uppbyggd fondstruktur är en väsentlig förutsättning för att attrahera kapital från kvalificerade investerare.

Den första fonden avsågs att lanseras under januari 2017 men har blivit försenad. Anledningen till förseningen är att det har tagit längre tid än väntat att få klartfondensjuridiskadokument och processer.Nu återstår ett sista beviljande från Apex, som tar emot insättningar från fondens andelsägare, innan insättning av initialt kapital kan ske från FXI:s samarbetspartner Valor.

FXJI arbetar fortsatt med marknadsföringen av vår egen fond; Genova Global Hedge. Vi har fått bra respons och det finns tydligt intresse för investeringar i fonden när den väl är lanserad. Utmaningen är att hitta investerare som kan bidra med det initiala kapitalet som gör att vi kan lansera fonden. Vi för i dagsläget förhandlingar med ett flertal potentiella investerare som har juridiskt mandat att investera direkt vid fondstart.

När fonderna är lanserade kommer FXI, via samarbetspartnern Coppin Collings, få tillgång till ett nordamerikanskt återförsäljarnät för marknadsföring av fonderna mot institutionella investerare vid sidan om den befintliga försäljningsorganisationen.

Det har tagit längre tid än väntat med att få igång fonderna men potentialen är stor och vi ser fram emot att kunna ge mer positiva besked de närmsta månaderna.

Marknaden

När fonderna lanseras kommer vi att kunna erbjuda ett komplement till kapitalmarknadens aktörer. FXI ser en lovande marknad för resning av kapital i en miljö där institutionella investerare gör betydande förändringar i portföljallokeringar till förmån för alternativa investeringar. Vi vet att det finns ett stort intresse för alternativa förvaltningsformer inom valutamarknaden, speciellt under tider när många traditionella tillgångsslag såsom aktier anses vara högt värderade mot bakgrund av bl.a. negativ ränta och stora politiska risker.

FXI erbjuder en attraktiv lösning för investerare som söker stabil och diversifierad avkastning. Genova FX™ är en av de främsta handelsplattformarna för valutahandel och bygger på den senaste kunskapen inom algoritmer och artificiell intelligens. Resultaten av vår handel har skapat god och stabil avkastning med låg korrelation mot jämförelseindex med risknivåer som lämpar sig väl för optimering av stora diversifierade portföljer.

 

Läs delårsrapporten i sin helhet här...

 

Latest News

Idag inleds företrädesemissionen
2018-11-27 | Lars Eriksson

Idag inleds företrädesemissionen. Anmälningssedlar och memorandum finns för  [ ... ]

Today the rights issue is initiated
2018-11-27 | Lars Eriksson

Today the rights issue is initiated. Application forms and memoranda are availab [ ... ]

FXI deltar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november
2018-11-22 | Lars Eriksson

På Stora Aktiedagen i Stockholm den 26:e November kommer FX Internationals nye  [ ... ]

Copyright © 2019 FXI. All Rights Reserved.