News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and AktieTorget's websites."

Bokslutskommuniké 201607 - 201706 PDF Print E-mail

Juli 2017 - juni 2017

  • Resultat före skatt: -2 110 tkr.
  • Resultat per aktie före skatt: -0,48 kr.

April 2016 - juli 2017

  • Resultat före skatt: -552 tkr.
  • Resultat per aktie före skatt: -0,12 kr.

VD: s kommentar

Det gångna året har innehållit flera händelser som bidragit positivt till FXI:s verksamhet.

Under räkenskapsåret integrerades dotterbolaget Genovadotter AB med handelssystemet Genova FX i FXI koncernen. Härefter har Genovadotter fusionerats med FXI. Det innebär att FXI äger samtliga rättigheter till handelssystemet Genova FX. Handelssystemet kommer att användas vid lanseringen av en fond riktad mot institutionella investerare på den globala marknaden.

Genova FX uppvisar för sjätte året i rad ett positivt nettoresultat för valutahandeln. Årligt genomsnittligt resultat uppgår till 28.8% på arbetande kapital beräknat som indexerat NAV. Under året har mjukvaran förfinats och den kan nu hantera flera valutapar. Lanseringen av den uppdaterade mjukvaran, Genova FX 1.7 skedde under juli månad 2017.

FXI har under året ett fortsatt samarbete med Valor, som bedriver kapitalförvaltning i Slovakien. Samarbetet innebär att FXI och Valor arbetar med att starta en hedgefond riktad mot institutionella investerare. FXI tillhandahåller expertis och hanterar uppbyggnaden av fonden, och kompletterar därmed FXI:s erbjudande till marknaden. För att stärka samarbetet mellan bolagen har VALOR rätt att köpa aktier i FXI förutsatt att VALOR arrangerat att kapital om minst 5 MSEK tillförs fonden. Lanseringsdatum är ännu inte bestämt men start beräknas ske i närtid.

Marknaden

Stora institutionella investerare har tre huvudkategorier när de investerar: aktier, räntor och alternativa placeringar. Aktiemarknaden har gått upp sex år i rad och det finns en utbredd oro för en kommande nedgång. Säkra placeringar i räntebärande papper ger nästan ingen avkastning. Kvar finns alternativa investeringar som får en alltmer ökad allokering. Historiskt sett allokeras i en väldiversifierad portfölj c:a 10-15% i alternativa investeringar men vi ser nu att flera stora förvaltare ökar detta till ca 20- 30%. Detta skifte skapar en ökad efterfrågan på hedgefonder som kan generera avkastning oberoende av marknadskonjunktur.

FXI har varit i kontakt med fondförvaltare, pensionsfonder, stiftelser och försäkringsbolag. Intresset för vår planerade fond har varit stark då vi uppfyller deras behov: Mer än tre års stabil avkastning på 4% till 6%, låg risk samt låg korrelation till andra investeringar. Det är få hedgefonder som uppfyller dessa krav. Anledningen till att de väntar på vår lansering av fonden beror många gånger av regulatoriska krav som innebär att de inte har mandat till att göra en initial investeringar till nystartade fonder. För att starta fonden krävs ett kapital om 20 mkr varav FXI i dagsläget har löfte om ca 10 mkr från professionella investerare.

Läs Bokslutskommuniké i sin helhet här...

 

Helsingborg 31 augusti 2017

FX International AB (publ)

STYRELSEN

 

Latest News

Ny VD, Ole Helland
2018-10-02 | Lars Eriksson

Ole Helland ersätter nuvarande VD Per Ivar Solleid som tyvärr pga av akut sjuk [ ... ]

Årsredovisning 20170701-20180630
2018-09-26 | Lars Eriksson

Årsredovisning för perioden 2017-07-01 - 2018-06-30 från FX International AB  [ ... ]

Noteringsmemorandum i samband med återförelse till ordinarie lista
2018-08-22 | Lars Eriksson

Med anledning av Spotlights noteringskrav för återförelse till den ordinarie  [ ... ]

Copyright © 2018 FXI. All Rights Reserved.