News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and Spotlight Stockmarket websites."

FXI lanserar hedgefonden Valor Global FX PDF Print E-mail

FXI har, som tidigare publicerats, ett samarbete med Valor o.c.p., a.s. (Valor). Valor, vars verksamhet är reglerad av National Bank of Slovakia, har under en testperiod inbetalt 20 MSEK till ett testkonto för att FXI ska kunna verifiera handelsrutinerna samtidigt som fondstrukturen har skapats.

Fonden kommer att lanseras den 14 augusti 2017 med ett initialt kapital på mellan 3 till 8 MEUR.

FXI är fondens Advisor och Valor står för fondens startkapital. Parterna avser att gemensamt marknadsföra fonden till institutionella placerare med målet att uppnå ett fondkapital om minst 100 MEUR inom 24 månader. VALOR kommer under de närmaste 12 månaderna tillföra ytterligare 7 MEUR.

Intäkterna för FXI beror av storleken av fondens förvaltade kapital samt hur väl handeln fungerar. Vid ett fondkapital om 10 MEUR beräknas intäkterna vara c:a 2 MSEK. Med institutionellt kapital kommer FXI:s intäkter att öka väsentligt och vid 100 MEUR beräknas intäkterna vara c:a 15 MSEK.

Den initiala överenskommelsen mellan bolagen innefattade att Vertex, ett Valor närstående bolag, skulle få rätt att förvärva ca 18 procent av aktierna i FXI för en teckningskurs om 4 kr/aktie förutsatt att Valor direkt eller indirekt tillskjutit 100 Mkr till fonden. Mot bakgrund av att lanseringen av fonden dröjt och att FXI under tiden genomfört nyemission har parterna enats om att ändra överenskommelsen. FXI:s styrelse kommer därför att föreslå bolagsstämman att, FXI vid två tillfällen ställer ut teckningsoptioner till nämnda bolag, att via två nyemissioner teckna totalt 18 procent av aktierna i FXI till priset 3.13 kr/aktie (beloppet är justerat m h t genomförd nyemission). Förutsättning för att emission 1 skall kunna påkallas är att fonden har ett kapital om lägst 5 MEUR. För emission 2 är förutsättningen att kapitalet uppgår till lägst 10 MEUR.

För ytterligare information kontakta:

 

Lars Eriksson, VD

Tel: +46 (0)709 68 10 04    
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Läs nyheten i sin helhet på svenska här...
Läs nyheten i sin helhet på engelska här...

FX International AB ( publ ) är ett publikt aktiebolag registrerat på Aktietorget med kortnamn FXI. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen.Bolaget erbjuda rådgivning inom valutamarknaden. Målet med rådgivningen är att erbjuda handelsstrategier som kan användas för att uppnå en riskjusterad långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer. Företaget fokuserar på företagets huvudprodukt, Genova FX™, som skapar handels och analysmetoder optimerade med artificiell intelligens. FXI har sedan 2011 använt Genova FX™ för att bygga upp en långsiktig historik och erbjuder en säker och beprövad helhetslösning inom kvalificerad rådgivningen med inriktning på valutamarknaden.

 

Latest News

Ny VD, Ole Helland
2018-10-02 | Lars Eriksson

Ole Helland ersätter nuvarande VD Per Ivar Solleid som tyvärr pga av akut sjuk [ ... ]

Årsredovisning 20170701-20180630
2018-09-26 | Lars Eriksson

Årsredovisning för perioden 2017-07-01 - 2018-06-30 från FX International AB  [ ... ]

Noteringsmemorandum i samband med återförelse till ordinarie lista
2018-08-22 | Lars Eriksson

Med anledning av Spotlights noteringskrav för återförelse till den ordinarie  [ ... ]

Copyright © 2018 FXI. All Rights Reserved.