Fondfakta

"Genova Global Hedge Fund erbjuder professionella investerare tillgång till över 5 års praktisk erfarenhet av automatiserad handel med Genova FX™"

Genova Global Hedge Fund

FXI har tillsammans med Londonbaserade Coppin Collings Ltd. kommit överens om att grunda en fond för valutahandel genom att använda handelssystemet Genova FX™. Fonden som heter Genova Global FX riktar sig till institutionella investerare inom EU och USA som vill uppnå en konjunktur- och marknadsoberoende avkastning. Fondens Investment manager kommer att vara Coppin Collings Ltd., fondens administratör kommer att vara Apex Fund Services (UK) och FXI kommer att vara fondens Advisor.

Fonden är ett intressant alternativ för investerare som söker:

  • Bra avkastning i förhållande till risk - Historiskt verifierad hög avkastning med begränsade perioder av nedgångar.
  • Marknadsoberoende resultat - Handeln sker i valutor under korta tidsperioder och handelsresultaten är i det närmaste helt oberoende av aktuella marknads- och konjunkturförhållanden.
  • Diversifiering - Kan höja avkastningen och sprida risken i en värdepappersportfölj.
  • Fokus - Fonden specialiseras sig enbart på handel inom valutamarknaden.
  • Framtidssäker - Modellen är färdigutvecklad, men forskning och utveckling av analys- och förvaltningsmetod sker fortsatt för att trygga framtiden i en föränderlig värld.

Handeln sker i världens största valutor, G10-valutorna som tillgångsslag. Exekveringen utförs av den egna handelsplattformen, Genova FX™, som utför algoritmisk handels baserat på statistiska analysmetoder optimerade med artificiell intelligens.

 

 

Senaste nyheterna

FXI lanserar hedgefonden Valor Global FX
2017-06-27 | Lars Eriksson

Den 14 augusti 2017 lanseras hedgefonden VALOR Global FX.

Delårsrapport 201701-201703
2017-04-12 | Lars Eriksson

Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 31 mars 2017.

Start av fond inom valutahandel
2017-03-16 | Lars Eriksson

Den 28 juni 2016 skrev FX International AB (publ) och Valor o.c.p., a.s. (Valor) [ ... ]

Copyright © 2017 FXI. Alla rättigheter reserverade.