FXI valutahandel
 


FXI actively invests through algorithmic based trading aided by artificial intelligence. The system is called Genova FX ™ system has traded live since 2011.

Genova Global Hedge Fund is aimed at professional investors with a requirement for reliable and uncorrelated returns.

 

 

Latest News

Kapitalet från FXI:s riktade nyemission har influtit
2018-08-17 | Lars Eriksson

FXI:s bolagsstämma beslutade den 12 juli 2018 bland annat att genomföra en riktad nyemission om tre miljoner kronor samt en kvittningsemission om en [ ... ]

FXI tillsätter ny VD
2018-08-17 | Lars Eriksson

FXI har träffat avtal med Per Ivar Sollied om att efterträda Lars Eriksson som företagets verkställande direktör.

Beslut från Bolagsstämma
2018-07-13 | Lars Eriksson

Idag hölls bolagsstämma i FX International AB (publ). Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet enligt kallelse till bolagsstämma den 13 j [ ... ]

Copyright © 2018 FXI. All Rights Reserved.